รัฐบาลตุรกี มอบทุนเรียนต่อปริญญาตรี ปี 2011

รัฐบาลประเทศตุรกี มอบทุนการศึกษาจำนวน 4 ทุน เพื่อให้นักศึกษาไทยเรียนต่อยังประเทศตุรกี ประจำปี 2010/2011

ลักษณะทุนการศึกษา
ทุนเรียนต่อยังประเทศตุรกี โดยการเรียนการสอนจะใช้ภาษาตุรกี รัฐบาลตุรกีจะออกค่าเล่าเรียน ที่พัก และค่าใช้จ่ายรายเดือน ประมาณเดือนละ 195 เตอร์กิสไลล่า โดยผู้สมัครต้องรับผิดชอบค่าอาหารและค่าเดินทางเอง

คุณสมบัติผู้สมัคร
– จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เกรดเฉลี่ย 3.00 (จบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 2 ปี)
– อายุไม่เกิน 25 ปี
– สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
– ผลการเรียนภาษาอังกฤษดี และมีความรู้ภาษาตุรกี

เอกสารการสมัคร
– ใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
– รายงานผลการตรวจสุขภาพ (แปลเป็นภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส หรือตุรกี)
– ใบสมัคร ดาวน์โหลดได้ที่ http://digm.meb.gov.tr

ส่งใบสมัครภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2553
สมัครด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ที่
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
คุณผาณิต ทิพย์สุวรรณ
โทรศัพท์:? 02-628 5646-7 ต่อ 115

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ