รัฐบาลตุรกี มอบทุนในระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา

ข่าวดีสำหรับคนที่กำลังเรียนอยู่ม.ปลาย หรือเพิ่งจบใหม่ๆนะครับ ตอนนี้ทางรัฐบาลตุรกี ติดต่อเข้ามาว่าจะมีการมอบทุนให้แก่นักศึกษาไทยจำนวน 4 ทุน เพื่อเรียนต่อในประเทศตุรกี

โดยผู้สมัครจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25 ปี จบม.ปลายไม่เกิน 2 ปีในวันที่สมัคร ต้องมีผลการเรียนดีคือเกรด 3.00 ขึ้นไป และมีความรู้ภาษาตุรกีด้วยนะครับ

ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว ต้องเตรียมเอกสารคือใบสมัคร ใบผลการเรียน ใบรับรองความประพฤติ สำเนาทะเบียนบ้าน และรูปถ่าย 4×6ซม. จำนวนสองรูป โดยเอกสารทั้งหมดต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับ

เตรียมเอกสารไว้ให้พร้อม เพื่อเตรียมตัวสมัครในเดือนพฤษภาคมปีนี้ คาดว่าจะเปิดรับสมัครในวันที่ 1-31 พฤษภาคมครับ

ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ