รัฐบาลบราซิล มอบทุนเรียนฟรีระดับปริญญาตรี ประจำปี 2554

สถานเอกอัครราชทูตบราซิลประจำประเทศไทย แจ้งว่ารัฐบาลบราซิลได้เปิดรับสมัครนักศึกษาไทยอายุระหว่าง ๑๘ ? ๒๓ ปี เข้าร่วมในโครงการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของบราซิล (PEC-G) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ในสถาบันอุดมศึกษาของบราซิล แต่ต้องออกค่าใช้จ่ายอื่นๆ เองทั้งหมด

โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครขอรับทุน อ่านต่อที่นี่

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ