รัฐบาลบราซิล มอบทุนเรียนฟรีระดับปริญญาตรี ประจำปี 2554

สถานเอกอัครราชทูตบราซิลประจำประเทศไทย...