รัฐบาลบรูไน มอบทุน ตรี-โท ปี 2009-2010

รัฐบาล บรูไน ดารุสซาลาม มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทย ไม่เกิน 2 คน เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โท หรือประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2009-2010 ณ มหาวิทยาลัยในประเทศบรูไน ดารุสซาลาม

ทุนการศึกษาดังกล่าวครอบคลุมค่าลงทะเบียนหน่วยกิต ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป/กลับ ชั้นประหยัด ค่ารักษาพยาบาล รวมทั้งค่าทันตกรรมในโรงพยาบาลของรัฐบาล ค่าใช้จ่ายประจำเดือน และค่าตำราเรียน

ทั้งนี้รายละเอียดทุนการศึกษา หลักสูตร คุณสมบัติของผู้สมัคร
สามารถขอรับ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์: 02-2041476-9

สถานเอกอัครราชทูตบรูไน ประจำประเทศไทย
เลขที่ 132 สุขุมวิท23 คลองเตย
วัฒนา กทม.10110

หรือติดต่อไปที่

สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ
โทรศัพท์: 02-6105394

โดยเดทไลน์ในการสมัคร คือ ภายใน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ