รัฐบาลประเทศจอร์แดน มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

กระทรวงศึกษาธิการของประเทศจอร์แดน ได้เสนอให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่นักศึกษาไทย (เฉพาะค่าลงทะเบียน) ประจำปีการศึกษา 2010/2011 จำนวน 5 ทุน แยกเป็นคณะและสาขา ดังนี้1. มหาวิทยาลัย Aal Al Bayt จำนวน 3 ทุน เพื่อศึกษาสาขาฟิกฮ์ (กฏหมายอิสลาม) อิสลามศึกษา และภาษาอาหรับและอักษรศาสตร์ สาขาละ 1 ทุน

2. มหาวิทยาลัย Mu?tah จำนวน 2 ทุน เพื่อศึกษาสาขาอิสลามศึกษา และภาษาอาหรับและอักษรศาสตร์ สาขาละ 1 ทุน

หลักฐานการสมัคร มีดังนี้
1.ใบแสดงผลการเรียน (ภาษาอังกฤษ) 1 ชุด ถ้าเป็นวุฒิศาสนา แปลเป็นภาษาอาหรับ
2.ใบรับรองจบการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 1 ชุด
3.สำเนาสูติบัตร (ภาษาอังกฤษ) 1 ชุด
4.รูป 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ผู้สนใจสมัครรับทุนดังกล่าวสามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก ดุสิต? กรุงเทพฯ? 10300
โทร 0 2628 5646 ต่อ? 115
ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2554

สนใจดูรายละเอียดของมหาวิทยาลัยได้ที่ http://www.mutah.edu.jo/ และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศจอร์แดนได้ที่? http://www.mfa.go.th/web/2386.php?ld=357 หรือ http://www.bic.moe.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ