รัฐบาลประเทศจีนมอบทุน ป.ตรี – โท และฝึกอบรมที่ Chongqing Technology & Business University

...