รัฐบาลฝรั่งเศส มอบทุนเรียนต่อปริญญาโท

หน่วยงานศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศสประจำประเทศไทย CampusFrance มอบทุนเรียนต่อระดับปริญญาโท โดยแบ่งเป็นสาขาต่างๆดังนี้

สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ผู้สนใจสามารถเข้าไปกรอกเอกสารออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.nplusi.com ตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมเป็นต้นไป และส่งเอกสารการสมัครมาที่หน่วยงาน CampusFrance กรุงเทพฯ

สาขากฎหมาย
ส่งเอกสารการสมัครมาที่หน่วยงาน CampusFrance กรุงเทพฯ

สาขารัฐศาสตร์ (เฉพาะผู้มีความรู้ภาษาฝรั่งเศสในระดับ C1)
ส่งเอกสารการสมัคร พร้อมคะแนนภาษาฝรั่งเศส มาที่หน่วยงาน CampusFrance กรุงเทพฯ

สาขาบริหารธุรกิจ
ผู้สนใจจะต้องมีคะแนน GMAT (ประมาณ 740) สามารถสมัครออนไลน์ได้ในเว็บไซต์ http://sai.ccip.fr/early-admissions และส่งเอกสารการสมัครไปยังสถาบันได้โดยตรง

เอกสารการสมัคร
* จดหมายแสดงเจตจำนงค์สาขาวิชาที่ต้องการศึกษาต่อ 1 ฉบับ (Motivation letter or Statement of purpose)
* ประวัติการศึกษา และการทำงาน 1 ฉบับ (CV or Resume)
* หลักฐานการศึกษา 1 ฉบับ (Transcript)
* รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว 2 รูป
* ผลทดสอบภาษา
* จดหมายรับรองจากอาจารย์ (Recommendation letter) 2 ฉบับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงาน CAMPUSFRANCE สถานทูตฝรั่งเศส,
e-mail : bangkok@campusfrance.org โทร 02-627 2112-4

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ