รัฐบาลรัสเซีย มอบทุนเรียนแพทย์ ตั้งแต่ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก

ได้รับแจ้งข่าวจากทางรัฐบาลรัสเซียมา...