รัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ มอบทุนปริญญาโท – ทุนวิจัย

รัฐบาลของสหพันธรัฐสวิตเซอร์แลนด์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติ ผู้ที่จบปริญญาตรีเพื่อเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาที่สนใจ ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยทุนการศึกษาส่วนใหญ่จะมอบให้กับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาในสาขาวิชาที่ใน ประเทศของตนไม่มีเรียน ซึ่งจะพิจารณาให้ความสำคัญกับประเทศกำลังพัฒนา ยิ่งไปกว่านั้น ทางรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์จะให้การสนับสนุนทางด้านการเงิน สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เรียนในต่างประเทศ

รัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์มีทุนสำหรับนักศึกษาที่ต้องการจะไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสวิตเซอร์แลนด์ หรือที่ Fine Arts หรือ Music School

โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบ คือ FCS ซึ่งส่วนใหญ่ทุนที่มอบให้จะเป็นทุน ที่ให้แก่นักศึกษาที่จบปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีวัตถุประสงค์ที่จะไปต่อระดับปริญญาโท หรือไปทำการศึกษาวิจัย แต่ทั้งนี้บางปีก็จะมีเงินทุนด้านศิลปะเพิ่มขึ้นมาบ้าง

สำหรับทุนการศึกษาที่จะมอบให้นี้ เป็นการมอบให้กับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ซึ่งทุนประเภทนี้นักศึกษาในแถบทวีปยุโรปรวมเข้าอยู่ด้วย โดยทุนการศึกษาประเภทนี้มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการดังต่อไปนี้


– Universit?t Basel (www.unibas.ch)
– Universit?t Bern (www.unibe.ch)
– Universit? de Fribourg (www.unifr.ch)
– Universit? de Gen?ve (www.unige.ch)
– Ecole Polytechnique F?d?rale de Lausanne (www.epfl.ch)
– Universit? de Lausanne (www.unila.ch)
– Universit?t Luzern (www.unilu.ch)
– Universit? de Neuch?tel (www.unine.ch)
– Universit?t St. Gallen www.unisg.ch)
– Eidgen?ssische Technische Hochschule Z?rich? (www.ethz.ch)
– Universit?t Z?rich (www.unizh.ch)
– Universit? della Svizzera italiana (www.unisi.ch)

ระยะเวลาการรับสมัคร
สมัครถึงวันที่ 21?พฤศจิกายน 2551
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์
เลขที่ 35 ถนนวิทยุ (เหนือ) กรุงเทพฯ 10330
โทร: 02-253-0156

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ