รัฐบาลสหรัฐร่วมกับฟุลไบรท์ แจกทุนทัศนศึกษาที่สหรัฐอเมริกา

นับว่าเป็นข่าวดีจริงๆครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาทุนระยะสั้นเพื่อการท่องเที่ยวและทัศนศึกษาในประเทศอย่างสหรัฐอเมริกา เพราะรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาได้ร่วมมือกับมูลนิธิฟุลไบรท์ แจกทุนภายใต้โครงการ Educational Seminars Program

โดยทุนนี้จะมอบให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนและหัวหน้ากลุ่มสาระวิชาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เป็นจำนวนทั้งหมด 10 ทุน เพื่อทำการทัศนศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 3 สัปดาห์ ในช่วงปลายปี 2555

อาจารย์ที่สนใจจะสมัครทุนนี้ จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ครับ
– เป็นผู้อำนวยการหรือหัวหน้ากลุ่มสาระในโรงเรียนมัธยม
– อายุไม่เกิน 50 ปี
– จบการศึกษาระดับปริญญาโท
– มีความรู้ภาษาอังกฤษดีเยี่ยม ใช้พูดคุยอภิปรายกับชาวต่างชาติได้

เมื่อผ่านคุณสมบัติข้างต้นทั้งหมดแล้ว ให้เตรียมเอกสารดังนี้
– ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่าย (หาใบสมัครได้ที่ www.fulbrightthai.org)
– หนังสืออนุมัติจากผู้อำนวยการให้สมัครรับทุน
– หนังสือรับรองข้าราชการ
– ใบรับรองผลการศึกษา
โดยหลักฐานทั้งหมดต้องถ่ายสำเนา 4 ชุด รวมเป็น 5 ชุด แล้วจัดส่งก่อนวันที่ 15 กุมภาพันธ์นี้เท่านั้น

หากอาจารย์ท่านใดสงสัย ติดต่อได้ที่ คุณชีวรัตน์ โทร 02-285-0581-2 ต่อ 107

ส่งเอกสารไปที่
มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)
เลขที่ 21/5 อาคารไทยวา 1 ชั้น 3 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพ 10120

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ