รัฐบาลสิงคโปร์ ให้ทุนเรียนฟรี นักเรียน ม.2 – ม.5

รัฐบาลสิงคโปร์ ประกาศมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในชาติอาเซียน...