รัฐบาลสิงคโปร์ ให้ทุนเรียนฟรี นักเรียน ม.2 – ม.5

รัฐบาลสิงคโปร์ ประกาศมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในชาติอาเซียน เพื่อเรียนต่อมัธยมที่โรงเรียนชั้นนำในประเทศสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา 2555

ซึ่งระบบการศึกษาที่สิงคโปร์ จะต่างจากบ้านเรา เพราะแบ่งเป็นระดับมัธยมต้น 4 ปี และระดับมัธยมปลาย 2 ปี ทางรัฐบาล จึงประกาศรับเฉพาะนักเรียนชั้น ม.2 ถึง ม.5 เท่านั้นครับ

โดยทางรัฐบาล ได้กำหนดเงื่อนไขของผู้สมัครไว้ดังนี้ครับ
– เป็นนักเรียนสัญชาติไทย
– ผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
– สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
– เกิดระหว่างปี 2539 – 2541 และศึกษาอยู่ชั้น ม.2 – ม.5

โดยขั้นตอนการคัดเลือก ใบสมัครทั้งหมดจะถูกส่งไปพิจารณาที่สิงคโปร์ ในรอบแรกหลังจากวันที่ 30 เมษายน และผู้ที่ผ่านเบื้องต้นจะได้ทำการสอบในเดือนสิงหาคม

ขั้นตอนการสมัครนั้น มีด้วยกัน 4 วิธีนะครับ
1. ขอรับใบสมัครทุนการศึกษาด้วยตนเอง ได้ที่ สํานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดําเนินนอก ดุสิต กทม. 10300 โทร. 0 2281 6370 ต่อ 114
2. ขอรับใบสมัครทางไปรษณีย์ กรุณาส่งซองเปล่าติดแสตมป์ 5 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวเอง (ซองขนาดอย่างน้อย 16 ซม. X 20 ซม.) วงเล็บมุมซอง ?รับใบสมัครทุนสิงคโปร์?
3. ดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซด์ www.bic.moe.go.th
4. สมัครผ่านเว็บไซต์ได้ที่ www.moe.gov.sg/education/scholarships/asean/thailand

ผู้ที่สมัครทางอินเตอร์เน็ต ให้กรอกข้อมูลออนไลน์ให้ครบถ้วนก่อนวันที่ 30 เมษายนนี้นะครับ

ส่วนผู้ที่สมัครทางไปรษณีย์หลังจากได้ใบสมัครแล้ว ให้จัดการให้เรียบร้อย แล้วส่งใบสมัครกลับไปที่กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ ให้แน่ใจว่าจดหมายจะไปถึงก่อนวันที่ 30 เมษายนเช่นกันนะครับ โดยส่งไปที่
Ministry of Education
School Placement and Scholarships Branch
Level 3, Podium Block
1 North Buona Vista Drive
Singapore 138675
วงเล็บมุมซอง ASEAN Scholarships (THAILAND)

ครั้งต่อไปจะเป็นทุนจากประเทศไหน ติดตามที่ ScholarShip.in.th เว็บเดียวในไทยอัพเดททุนการศึกษาทุกวันครับ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ