รัฐบาลออสเตรเลียมอบทุนการศึกษา Endeavour Awards

ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย Endeavour Awards ประจำปี 2010 ซึ่งเป็นทุนที่ให้กับนักศึกษา,นักวิจัย และผู้ประกอบวิชาชีพ ไปศึกษาวิจัยที่ออสเตรเลีย จะเปิดดำเนินการเรื่องการรับสมัครครั้งต่อไป ในช่วง April-July 2010

โดยทุนนี้มี 4 ประเภทหลัก คือ Endeavour Executive Awards,Endeavour Research Fellowships,Endeavour Vocational Education and Training(VET) Awards และ Endeavour Postgraduate Awards โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.endeavour.deewr.gov.au

อนึ่ง เมื่อวันที่ 21ม.ค.ที่ผ่านมา ได้มีพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับคนไทยที่ได้รับการคัดเลือกรับทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย จำนวน 19 คน โดยเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ และจะได้ศึกษาและวิจัยในโครงการที่แตกต่างกันไปในแต่ละสาขาวิชา อาทิ วิศวกรรมศาสตร์ สาธารณสุข สังคมและวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารและการค้า และธรรมชาติวิทยาและวิทยาศาสตร์การแพทย์

ฯพณฯ พอล กริกสัน เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ซึ่งเป็นประธานในงานกล่าวว่า ในแต่ละปีมีผู้ได้รับทุนการศึกษา Endeavour Awards ซึ่ง ได้สร้างความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายทั้งด้านวิชาชีพและส่วนตัวกับนัก วิชาการชาวออสเตรเลีย ซึ่งยังคงดำเนินต่อไปอีกยาวนานแม้ผู้ได้รับทุนจะเดินทางกลับประเทศไทยแล้วก็ ตาม และนั่นนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและต่อเนื่องระหว่างสองประเทศ?

ทุนการศึกษา Endeavour Awards เป็น ทุนที่มีการแข่งขันสูงในระดับนานาชาติ และมีการคัดเลือกผู้ได้รับทุน โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถที่เหมาะสม เพื่อศึกษา วิจัย หรือพัฒนาทักษะวิชาชีพต่อที่ประเทศออสเตรเลียในหลากหลายสาขา และยังได้เปิดโอกาสให้ชาวออสเตรเลียได้เดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศด้วย เช่นกัน

ที่มา : http://news.interscholarship.com/content.php?id=808

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ