รัฐบาลออสเตรเลีย ประกาศมอบทุนครั้งใหญ่แห่งปี เรียนฟรี ป.ตรี ถึง ป.เอก

ถือเป็นข่าวทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีของประเทศออสเตรเลียเลยล่ะครับ เมื่อรัฐบาลออสเตรเลียประกาศมอบทุนการศึกษาในโครงการ Australian Development Scholarships

โดยมอบให้แก่นักศึกษาจากทั่วโลกเพื่อมาเรียนต่อในประเทศออสเตรเลีย ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปริญญาตรี โท เอก รวมแล้วมากถึง 1,000 ทุนการศึกษา

ซึ่งทางรัฐบาลออสเตรเลียได้กำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครไว้ดังนี้ครับ
– มีอายุอย่างน้อย 18 ปี
– ไม่ถือสัญชาติออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ ทั้งก่อนและหลังรับทุน
– ไม่ได้เป็นทหาร
– ไม่เคยรับทุนระยะยาวของรัฐบาลออสเตรเลียมาก่อน
– สามารถเข้าเรียนต่อในสถาบันต่างๆของออสเตรเลีย หากไม่สามารถเข้าเรียนได้ จะถูกยกเลิกสิทธิ์รับทุนครับ

ซึ่งเป็นความคุ้มค่าของผู้รับทุนจริงๆ เพราะเป็นทุนให้เปล่า หมายถึงไม่ต้องชดใช้ทุนคืนรัฐบาลออสเตรเลีย ทุนนี้มีมูลค่ารวมค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพ และยังมีค่าครองชีพให้อีก 800,000 บาทต่อปี

นอกจากนี้ถ้าใครที่ต้องเรียนภาษาเพื่อเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย ทางรัฐบาลออสเตรเลียยังให้เรียนภาษาอังกฤษฟรีเป็นเวลาสูงสุดถึง 6 สัปดาห์

ทุนนี้รับสมัครถึง 30 เมษายนนี้เท่านั้น โดยดูรายละเอียดได้ที่ www.ausaid.gov.au/scholar/studyin.cfm
สอบถามข้อมูลที่ E-mail: Scholarships.Thailand@ausaid.gov.au
ดูรายชื่อสถาบันที่เข้าร่วมโครงการที่ www.ausaid.gov.au/scholar/ads-institutions.cfm

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ