รัฐบาลอิตาลีให้ทุนการศึกษาหลายสาขา

รัฐบาลอิตาลีให้ทุนการศึกษาหลายสาขา

สถานทูตอิตาลีแจ้งว่า รัฐบาลอิตาลีประกาศให้ทุนการศึกษาแก่ผู้สมัครชาวไทย ในการไปศึกษาต่อที่ประเทศอิตาลี ณ สถาบันการศึกษา หรือมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับต่าง ๆ? ประจำปีการศึกษา 2009-2010 โดยเป็นโปรแกรมเรียนในระดับ Graduate, Post-graduate and Single courses รวมทั้ง researches

สำหรับสาขาต่าง ๆ ที่เปิดให้ทุนการศึกษาในปีนี้ประกอบไปด้วย

Language -Physics

Literature – Information technology

Art – Civil and electronic engineering

Music, cinema – Telecommunication

Conservation and technology of restoration? – Micro and Nano technology

Sciences – Agricultural and food industry

Environments – Aero Space

Energy – Transport

ช่วงเวลาของทุนการศึกษาที่ได้รับ อาจขึ้นอยู่กับระยะเวลาของโปรแกรมการศึกษาในสถาบันการศึกษานั้น ๆ จะอยู่ระหว่าง ช่วงเดือนตุลาคม 2009-กันยายน 2010 ปกติก็จะไม่เกิน 12 เดือน ส่วนการต่ออายุทุนออกไป ก็มีความเป็นไปได้ในกรณีของการเรียน long-term courses. สำหรับทุนที่ให้ระหว่างปีดังกล่าว จะรวมทั้งหมดแล้ว ได้ 50 เดือน โดยมีเงินเดือนให้เดือนละ 700 Euro. โดยผู้ได้รับทุนต้องการเพียงเรื่องการเดินทางไปอิตาลี ส่วนเรื่องการประกันสุขภาพ ทางรัฐบาลอิตาลีจะเป็นผู้รับผิดชอบรายจ่ายด้านนี้แทน

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุน จะดำเนินการโดย Italian-Thai Committee ที่จะถูกแต่งตั้งขึ้นโดยเฉพาะ

สรุปคุณสมบัติที่ผู้สมัครขอทุนการศึกษา (Pre-requisites of candidates)
1. Good knowledge of the Italian language, with appropriate certification or certified through conversation with representative of the Embassy of Italy or Italian lecturer at local universities;

2. Possession of title of study required by the selected university or institution;

3. Legal age not over 35 years, except lecturers effectively working exclusively in teaching of the Italian language (for Italian language and culture course for teachers), or except otherwise required by selected institution..

ผู้ที่สมัครขอทุนการศึกษาในสาขาและในช่วงเวลาหนึ่ง และได้ทำข้อตกลงกับทาง Italian Ministry of the Foreign Affairs ผ่านทาง Embassy of Italy ที่กรุงเทพฯแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ส่วนการสมัครขอทุนการศึกษาจะทำในรูปแบบออนไลน์ โดยผู้สมัคร Click on ที่ Study grant application ใน URL นี้ คือ? http://www.esteri.it/MAE/EN/Ministero/Servizi/Stranieri/Opportunita/default.htm?LANG=EN จากนั้นปริ๊นต์ออกมา เซ็นชื่อ ก่อนส่งไปยังที่อยู่ดังต่อไปนี้

The Embassy of Italy 399 Nanglinchee Road, Thungmahamek, Yannawa, Bangkok 10120, Tel: 02 2854090-3 ext. ?+-+149, Fax: 02 2854791, e-mail: ambasciata.bangkok@esteri.it and c.c.: ufficioculturale.bangkok@esteri.it

เดทไลน์ของการสมัค ไม่เกินวันที่ 10th June 2009 ผู้ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม(ภาษาอิตาเลี่ยน) สามารถเข้าไปดูได้ในwww.esteri.it หรือเว็บไซต์ของสถานทูตคือ www.ambbangkok.esteri.it.

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ