รัฐบาลอินเดีย มอบทุนฝึกอบรมหลักสูตร Small Hydropower Development

Alternate Hydro Energy Centre, Indian Institute of Technology Roorkee กำหนดจัดฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร Small Hydropower Development ระหว่างวันที่ 1-12 กุมภาพันธ์ 2554

โดย Ministry of New and Renewable Energy ประเทศอินเดียจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 15 คน? เป็นค่าอุปกรณืฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการดูงาน และค่าอาหาร

ผู้ สนใจสามารถสมัครได้โดยตรง และดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.iitr.ernet.in

e-mail: ahec@iitr.ernet.in, aheciitr@gmail.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ