รัฐบาลอินโดนีเซีย มอบทุน ปี 2009-2010

รัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซียประกาศให้ทุนในภายใต้โครงการ Damasiswa program (Non degree) ประจำปี 2009/2010 แก่นักศึกษาไทยไปศึกษาด้านภาษาและศิลปะที่มหาวิทยาลัย 45 แห่งของอินโดนีเซีย เป็นเวลาระหว่าง 6 เดือน ถึง 1 ปี

ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าลงทะเบียนเรียนและค่าใช้จ่ายประจำเดือน

ซึ่งผู้รับทุนการศึกษาต้องรับผิดชอบค่าโดยสารเครื่องบินไปกลับอินโดนีเซีย

โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. อายุไม่เกิน 35 ปี
2. มีความสามารถภาษาอังกฤษดีมาก
3. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
4. มีความรู้พื้นฐานในสาขาที่จะศึกษาต่อ
5. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีใบรับรองสุขภาพจากแพทย์

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครไปยัง
Secreteriat General, Ministry of National Education
C Building 7th Floor,Jalan Jenderal Sudirman,
Senayan-Jakarta

หรือค้นหารายละเอียดทุนการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
www.darmasiswa.diknas.go.id

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
โทรศัพท์: 02-2523135-40

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ