รัฐบาลอินโดนีเซีย แจกทุนการศึกษาโครงการ Darmasiswa

รัฐบาลอินโดนีเซียมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติ ในโครงการทุน Darmasiswa เพื่อศึกษาต่อด้านภาษาและศิลปะในมหาวิทยาลัยทั้งหมด 53 แห่งในประเทศอินโดนีเซีย

ทุนการศึกษาที่มอบให้ แบ่งเป็น 3 หลักสูตร ดังนี้
1.Indonesian Darmasiswa Program – 1
เป็นทุนการศึกษาระยะยาว 1 ปี เพื่อศึกษาด้านภาษา ดนตรี ศิลปพื้นบ้าน การทำอาหาร การท่องเที่ยว และหลักสูตรต่างๆตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2.Indonesian Darmasiswa Program – 6
เป็นทุนการศึกษาระยะยาว 6 เดือน เพื่อศึกษาด้านภาษา ดนตรี ศิลปพื้นบ้าน การทำอาหาร การท่องเที่ยว และหลักสูตรต่างๆตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

3.Summer Course – 3
เป็นโครงการภาคฤดูร้อนระยะสั้น ประมาณ 3 เดือน เพื่อเข้าร่วมโครงการในมหาวิทยาลัยของประเทศอินโดนีเซีย

คุณสมบัติของผู้รับทุนการศึกษากำหนดไว้ดังนี้
– มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
– จบการศึกษาชั้นมัธยมปลาย
– ใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

ผู้ที่ได้รับทุนนี้จะได้รับค่าใช้จ่ายประมาณเดือนละ 6,500 บาท โดยต้องออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางเอง

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนนี้ได้ที่
สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย
เลขที่ 600-602 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทีวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-252-3135-9
www.darmasiswa.diknas.go.id

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ