รัฐบาลเกาหลีใต้ แจกทุนครั้งใหญ่ประจำปี 2555 มากกว่า 350 ทุน !!

ข่าวทุนนี้เป็นข่าวการมอบทุนครั้งใหญ่ของรัฐบาลเกาหลีใต้เลยทีเดียวนะครับ ซึ่งจะมอบให้แก่นักศึกษาต่างชาติทั้งระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก สำหรับปี 2555 นี้มอบให้จำนวนมากถึง 345 ทุนการศึกษาเลยทีเดียว
รายละเอียดของทุนนั้น ทุนการศึกษาจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการเรียนต่างๆทุกด้าน ทั้งค่าเทอม ค่าทำวิจัย ค่าเรียนภาษา ค่าประกันสุขภาพ ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ และเงินเดือนให้อีกประมาณ 25,000-30,000 บาทอีกด้วย

ทุนนี้แบ่งเป็นระดับปริญญาโท จำนวน 2 ปี และระดับปริญญาเอก เป็นเวลา 3 ปี โดยทั้งสองระดับมีทุนเรียนภาษาให้เป็นเวลาอีก 1 ปี

มาดูในส่วนของคุณสมบัติผู้สมัครกันบ้างนะครับ ว่าเป็นอย่างไรบ้าง
– ผู้สมัครมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปี
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2555
– เกรดเฉลี่ย 2.64 เป็นอย่างน้อย
– สามารถใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลีได้เป็นอย่างดี

สำหรับผู้ที่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว ให้เตรียมเอกสารดังนี้เลยนะครับ
– ใบสมัคร (หาได้จาก www.gks.go.kr)
– รูปถ่าย
– สำเนาใบแสดงผลการเรียน
– เรียงความแนะนำตนเอง
– แผนการศึกษา
– ผลการทดสอบภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลี
– ผลงานอื่นๆ

เปิดรับสมัครทุนรัฐบาลเกาหลีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555 นี้นะครับ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสถานฑูตเกาหลีได้ที่อยู่นี้เลยครับ
สถานเอกอัครราชทูตเกาหลี ประจำประเทศไทย เลขที่????? 23 ถนนเทียนร่วมมิตร รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โทรศัพท์ 0-2247-7537-41 โทรสาร 0-2247-7535

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ