รัฐบาลเยอรมัน ใจดีแจกทุนเรียน Albert-Ludwigs-University ให้คนไทย

มาพบกับข่าวทุนเรียนต่อต่างประเทศเหมือนเช่นเคยทุกวันนะครับ...