รัฐบาลไต้หวัน แจกทุนการศึกษาตั้งแต่ป.ตรีถึงป.เอก

กระทรวงศึกษาธิการร่วมมือกับรัฐบาลไต้หวัน มอบทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ให้แก่นักศึกษาต่างชาติ เพื่อโอกาสในการเรียนต่อยังประเทศไต้หวัน

ทุนนี้มอบให้ในทุกสาขาวิชาที่มีการเปิดสอนในมหาวิทยาลัยในประเทศ โดยกำหนดไว้ไม่เกิน 40,000 ดอลลาร์ไต้หวันต่อเทอม และยังมีค่าครองชีพให้ แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 15,000 ดอลลาร์ไต้หวันต่อเดือน และระดับปริญญาโท-เอก 20,000 ดอลลาร์ไต้หวันต่อเดือน

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ดังนี้
– เป็นชาวต่างชาติ ไม่มีสัญชาติจีน หรือไต้หวัน
– สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายขึ้นไ
– ไม่เคยรับทุนจากรัฐบาลไต้หวันมาก่อน

ผู้สมัครที่ผ่านคุณสมบัติข้างต้น ต้องเตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อใช้ในการสมัคร ได้แก่
1.ใบสมัคร จากเว็บไซต์ www.taiwanembassy.org/th
2.สำเนาพาสปอร์ตหรือบัตรประชาชน
3.สำเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา
4.สำเนาหลักฐานการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในไต้หวัน
5.ผลการทดสอบภาษาจีน และภาษาอังกฤษ โดยกำหนดไว้ว่าคะแนน IELTS 6.5 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
6.จดหมายรับรองจากอาจารย์จำนวน 2 ฉบับ

ทุนนี้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ จนถึง 30 มีนาคม 2555

ติดต่อสอบถามและขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายวัฒนธรรมการศึกษา สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย
ชั้น 20 อาคาร Empire Tower? 195 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
หรือเข้าไปยังเว็บไซต์ www.taiwanembassy.org/th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ