รับตรงคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2557

สวัสดีจ้าเพื่อนๆ ชาว ScholarShip.in.th สำหรับข่าวคราวเกี่ยวกับโครงการรับตรงดีๆ ในวันนี้ที่เรานำมาฝากมาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จ้า รายละเอียดจะน่าสนใจแค่ไหนเรามาชมกันเลย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศเปิดรับสมัครโครงการรับตรงสำหรับนิสิตใหม่ในระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ สำหรับปีการศึกษา 2557 ที่กำลังจะเรื่มนี้เลยครับ

ในส่วนของโครงการรับตรงนี้ จะเปิดรับสมัครในวันที่  25 มิถุนายน – 2 กรกฏาคม 2557 ในเวลา เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-15.30 น. จำนวน 40 คน ซึ่งสามารถสมัครด้วยตนเองเลยจ้า

 

โครงการนี้จะใช้คะแนนสอบ GATและPATครั้งที่ดีที่สุดในรายวิชาดังต่อไปนี้

Capture

 

สำหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้นและภาคปลาย ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท โดยจะพิจารณาจากคะแนนทดสอบวัดความรู้ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (ผลคะแนนสอบ O-NET,GAT และ PAT)

 

สามารถชมรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้ได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ