รับตรงคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2558

  อีกหนึ่งโครงการรับตรงดีๆ ที่เรานำมาฝากเพื่อนๆ...