รับตรงนักศึกษา ปวช. ปวส. เรียนต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปี 2558

สำหรับวันนี้ทาง ScholarShip.in.th นำข่าวโครงการรับตรงดีๆ จากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มาฝากกันครับผม ว่าแล้วมาชมในส่วนของรายละเอียดกันได้เลย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับ ปวช และ ปวส ที่มีผลเรียนดีและประพฤติดีเข้าศึกษาต่อ ปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2558 นี้

สำหรับโครงการนี้จะมีกำหนดการณ์ในการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 นี้

 

TON_9357

 

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้ได้ที่ ระเบียบการณ์

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ