รับตรงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2558

  อีกหนึ่งโครงการรับตรงที่พลาดกันไม่ได้เลยเป็นโครงการดีๆ...