รับตรงวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(หริภุญไชย) 2557

สำหรับอีกหนึ่งเรื่องราวโครงการรับตรงดีๆ ต่อไปมาจากวิทยาลัยศิลปะ...