รับตรงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ วิทยาเขตชุมพรอุดมศักดิ์ 2558

 

สำหรับโครงการรับตรงดีๆ ต่อไปที่เรานำมาฝากกันในวันนี้เป็นโครงการจากทางมหาวิทยาลัยลาดกระบังครับผม สำหรับปีการศึกษา 2558 นี้ ว่าแล้วมาชมรายละเอียดกันได้กับ ScholarShip.in.th เลยนะครับ

 

คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ วิทยาเขตชุมพรอุดมศักดิ์ จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีแบบโควตา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปีครับ

 

สำหรับโครงการนี้ก็จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 – 30 มกราคม 2558 นะครับ เตรียมตัวกันไว้ให้ดีล่ะ จะได้ไม่แป๊กนะครับ

 

101335209

 

สาขาที่เปิดรับสมัคร
สถานที่เรียนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  กรุงเทพฯ
– สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 60 คน
– สาขาวิชาวิทยาการคอมพิเตอร์ 80 คน
– สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 80 คน
– สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม 40 คน
– สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 60 คน
– สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 60 คน
– สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 80 คน
– สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 60 คน
สถานที่เรียนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  วิทยาเขตชุมพรฯ
– สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  30 คน

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ ระเบียบการ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ