รับตรงโครงการเพชรตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา 2558

 

มาดูในส่วนของโครงการรับตรงที่ทาง ScholarShip.in.th นำมาฝากเพื่อนๆ ในวันนี้กันบ้างนะครับ โครงการนี้มาจาหมหาวิทยาลัยบูรพาครับผม เรามาชมรายละเอียดกันได้เลยดีกว่าครับ

 

มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการเพชรตะวันออก เพื่อรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ที่กำลังจะถึงนี้เลยนะครับผม

 

สำหรับโครงการนี้ก็จะเปิดรับสมัครกันตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ ไปจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2558 นู่นเลยนะครับผม ดำเนินการกันได้เลย

 

1

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 – เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในเขตพื้นที่ 12 จังหวัด ภาคตะวันออก หรือมีภูมิลำเนาตามสําเนาทะเบียนบ้าน หรือบิดา-มารดามีภูมิลําเนาตามสําเนาทะเบียนบ้าน อยู่ใน 12 จังหวัด ดังต่อไปนี้ จันทบุร ีฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง นครนายก ปราจีนบุรี ตราด สระแก้ว สมุทรปราการ ลพบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา
 – มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 (5 ภาคเรียน) ไม่ต่ํากว่า 3.00
 – มีตําแหนงเปอร์เซ็นต์ไทล์ของผลการเรียนตั้แต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 (5 ภาคเรียน)ตั้งแต่ 85 ขึ้นไป

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงารนี้กันได้ที่ ระเบียบการ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ