รับตรง ป.ตรี ความสามารถพิเศษด้านกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  โครงการต่อไปมาจากทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จ้า...