รับตรง ป.ตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

อีกหนึ่งโครงการรับตรงดีๆ มาจากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับผม ว่าแล้วเรามาชมรายละเอียดไปพร้อมๆ กันกับ ScholarShip.in.th ดีกว่านะครับ

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกาศรับสมัครโครงการรับตรงในระดับปริญญาตรี สำหรับเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับปริญญาตรี 4 ปี โครงการรับตรงใช้คะแนน GAT/PAT

 

สำหรับโครงการนี้จะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2557 – 15 มกราคม 2558 ครับผม

 

TON_9357

 

1. จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
–  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
– วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
– วิทยาลัยนานาชาติ

 

2. จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
– คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
– คณะอุตสาหกรรมเกษตร

 

3 จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง
– คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
– คณะบริหารธุรกิจ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ ระเบียบการ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ