รับสมัครตอบปัญหาภาษาญี่ปุ่นระดับม.ปลาย ชิงทุนการศึกษาญี่ปุ่น

ชวนคู่หูชิงทุนเรียนภาษาที่ญี่ปุ่น ?J-Challenge#4? สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้!!

การแข่งขันตอบปัญหาภาษาญี่ปุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 4

ชิงทุนเรียนภาษาที่ประเทศญี่ปุ่น

หาคู่หูที่จะร่วมท้าฝัน สู่แดนอาทิตย์อุทัย ?ยื่นใบสมัครได้แล้ววันนี้


การ แข่งขันที่ท้าทายความรู้ความสามารถของนักเรียนระดับมัธยมปลาย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นหนึ่ง เยาวชนไทย 2 คน พร้อมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 1 ท่าน จะได้ไปเรียนภาษาญี่ปุ่นที่โรงเรียน Yono Gakuin Japanese Language School พร้อม Homestay สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่แบบญี่ปุ่น ที่จังหวัดไซตะมะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ฟรี!!

คุณสมบัติ
1. นักเรียนที่กำลังศึกษาภาษาญี่ปุ่นอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 และมีสัญชาติไทย
2. นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องไม่เคยศึกษาหรือใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่นนานเกิน 3 สัปดาห์

รางวัล
– รางวัลชนะเลิศ ทุนเรียนภาษา ณ ประเทศญี่ปุ่น 2 สัปดาห์ ในเดือนตุลาคม 2552 (นักเรียน 2 คน พร้อมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 1 ท่าน)
– รองชนะเลิศ ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและของที่ระลึกจากผู้สนับสนุน
– รางวัลชมเชย(6ทีม) ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและของที่ระลึกจากผู้สนับสนุน

สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 23 สิงหาคม!!

สอบถามรายละเอียดได้ที่ อาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นที่โรงเรียน

หรือ http://www.jeducation.com/passport/j-challenge.html

โทร. 0-2267-7726 ต่อ 108-109

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ