รับสมัครทุน ASEM-DUO Fellowship Program 2011

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาจะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุน ASEM-DUO Fellowship Program ประจำปีงบประมาณ 2554

โดยพิจารณานักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในสาขาดังต่อไปนี้
1. สาขาวิชาพลังงานทางเลือก
2. เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีการอาหาร
3. การออกแบบระบบธุรกิจ
4. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
5. เทคโนโลยีไม้
6. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
7. โลจิสติกส์
8. การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ส่วนนักศึกษาสาขาอื่นจะพิจารณาเป็นกรณีต่อไป ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามไฟล์แนบ

หรือ www.inter.mua.go.th และ www.asemduo.org สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2553

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ