ลาดกระบังแจ้งเลื่อนการสอบข้อเขียนและเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัคร

ประกาศแจ้งเลื่อนการสอบข้อเขียนและเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรง

วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูลวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์

เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมยังไม่คลี่คลาย สถาบันฯ จึงได้เลื่อนกำหนดการสอบข้อเขียน และเปลี่ยนแปลงกำหนดการอื่น ๆ ออกไป โดยสามารถเข้าดูรายละเอียดต่าง ๆ? ได้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ