ล้วงลึก รู้จริง ! มาดูกัน CEO คืออะไร และมีหน้าที่อะไรบ้าง

 

 

เราต่างเคยได้ยินคำว่า CEO มามากมายหลายครั้ง แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ความหมายจริงๆของคำนี้ และรู้หน้าที่ว่าเขาต้องทำอะไรบ้าง วันนี้เรานำเกร็ดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับหน้าที่ของการเป็น CEO มาฝากเพื่อนๆกันจ้า

 

command-performance-infuential-ceos-good-leader1 (Copy)

 

CEO คืออะไร

ทุกวันนี้เราจะได้ยินคำว่า CEO บ่อยมาก ทั้งในวงการาชการ และวงการธุรกิจ CEO ย่อมาจากคำว่า Chief Executive Officer หมายถึง บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบสูงสุดในองค์การหรือบริษัท แนวคิด CEO มาจากแนวคิดของระบบธุรกิจอเมริกัน ที่นิยมการบริหารงานที่ค่อนข้างเด็ดขาด รวดเร็ว และการตัดสินสินที่ฉับพลันไม่งุ่มง่าม เพราะในวงการธุรกิจ เต็มไปด้วยการแข่งขัน ฉกฉวยแย่งชิงโอกาส ไม่ว่าจะเป็นผลิต หรือการช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาด และในขณะเดียวกันก็ต้องดูแลควบคุมการใช้บุคลากรให้เต็มศักยภาพ และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

แนวคิดนี้มีหลักที่สำคัญคือ ประธานหรือหัวหน้าฝ่ายบริหารสูงสุดของบริษัท ได้รับมอบอำนาจหน้าที่จากคณะกรรมการอำนวยการ หรือบอร์ดของบริษัท ให้มีอำนาจในการจัดการ ซึ่งรวมถึงการกำหนดนโยบาย การตัดสินใจ และการใช้อำนาจจัดการบริษัทอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด เนื่องจากหัวหน้าฝ่ายบริหารดังกล่าวจะเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญที่จะทำให้บริษัท มีกำไร หรือขาดทุน มีความเจริญก้าวหน้าหรือความอยู่รอดขององค์การ ดังนั้นผู้ที่เป็น CEO จึงต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และความสามารถสูง

 

 

Severin Schwan, CEO Roche Group, talking to journalist

 

 

หน้าที่หลักของ CEO คืออะไร

1.เป็นกรรมการบริหาร สนับสนุนการทำงานขององค์การ

2.รับผิดชอบด้านการออกแบบ การวางแผนตลาด การประชาสัมพันธ์ การผลิต การบริการ

3.บริหารจัดการด้านการเงิน ภาษี การจัดการความเสี่ยง

4.การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์การ

5.การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์การ

6.จัดการด้านงบประมาณเพื่อพัฒนาองค์การ

 

บทบาทโดยทั่วไปของ CEO มีอะไรบ้าง

1. ในฐานะผู้นำ

-เป็นผู้แทนองค์การ เป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำในองค์การ

 

2. ในฐานะผู้บริหาร

-วางกลยุทธ์ สร้างวัฒนธรรมองค์การ ปกครองดูแล บริหารจัดการองค์การ

 

3. ในฐานะผู้ตัดสินใจ

-ตัดสินใจ แนะนำการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร นำเสนอนโยบาย

 

4. ในฐานะผู้จัดการ

-จัดการทรัพยากรในองค์การ ปรับปรุงแผนงาน

 

5. ในฐานะนักพัฒนา

-นำสิ่งใหม่มาเพื่อความเจริญก้าวหน้า เทคโนโลยี ความรู้

 

 

ผู้ที่เป็น CEO ควรมีคุณลักษณะอย่างไร

1. มีความรู้ในด้านการบริหารจัดการ

2. มีภาวะผู้นำ

3. มีความรู้ด้านการวางแผน

4. มีความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์

5. มีความสมารถในการติดต่อสื่อสาร การใช้สื่อเทคโนโลยี

6. มีความสามารถด้านการเงินและงบประมาณ

7. มีความรู้ด้านบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง

8. มีความรู้ด้านการตลาด

9. มีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

10. มีความสามารถในการควบคุม

11. มีความสามารถในการประเมิน

12. มีความสามารถในการแก้ปัญหา

13. กล้าตัดสินใจ

14. มีคุณธรรม

 

ceo

 

CEO ถือว่าเป็นความฝันสูงสุด และเป้าหมายของคนแทบทุกคนเลยก็ว่าได้ เพราะแสดงให้เห็นถึงการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานอย่างมากเลยล่ะค่ะ เห็นคุณสมบัติแล้วจะว่ายากเกินก็ไม่ใช่ ไม่เกินความสามารถของคนที่พยายามหรอกนะคะ

source: eduzones

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ