วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครโครงการรับตรงพร้อมมอบทุน 2557

สวัสดีกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆ สำหรับวันนี้ทาง ScholarShip.in.th ก็มีข่าวคราวเกี่ยวกับโครงการรับตรงดีๆ จาก วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมาฝากกัน ว่าแล้วมาชมรายละเอียดกันได้เลย

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครโครงการรับตรงพร้อมมอบส่วนลดค่าเล่าเรียนจำนวนกว่า 40 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว สำหรับผู้สมัครที่ต้องการเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีหลักสูตรอินเตอร์ ปีการศึกษา 2557 ที่กำลังจะถึงนี้

สำหรับโครงการรับตรงของ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สามารถสมัครกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 25กรกฏาคม 2557 นะครับ

 

2920

 

หลักสูตรที่เปิด (สาขาละ 25 คน)
– สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
– สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
– สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาจีน-อังกฤษ)

 

ทุนประเภทแรก คือ  “ทุนสร้างโอกาสทางการศึกษา” เป็นทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน 40% จากค่าเล่าเรียนเหมาจ่ายจำนวน 38,000บาท ในภาคเรียนที่ 1/2557
– สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (หรือเทียบเท่า)
– สำหรับผู้สมัครโดยตรง และรายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด
– ปิดรับสมัครวันศุกร์ที่ 25 กรกฏาคม 2557

พิเศษ! เฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 นี้เท่านั้นนะครับ

 

ทุนประเภทสอง คือ “ทุนพัฒนาศักยภาพ AEC” เป็นทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนต่อเนื่อง จำนวน 10,000บาท ทุกภาคการศึกษาตลอดหลักสูตร
– เป็นนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ และมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด สามารถขอรับทุนได้จนจบการศึกษา

 

2012-04-20 19_35_45

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
– สำหรับครอบครัวข้าราชการ สามารถใช้สิทธิเบิกค่าบำรุงการศึกษาได้อีกจำนวน 22,000บาทต่อปีการศึกษา นอกเหนือนจากทุนการศึกษาต่าง ๆได้รับ
– เฉพาะผู้สมัครปีการศึกษา 2557ได้รับสิทธิยกเว้นค่าใบสมัครมูลค่า 500บาท
– ผู้ที่สนใจสามารถสมัครโดยตรงได้ที่ [email protected]
– มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงทุนการศึกษา รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไข ในเวลาใดๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายรับสมัครและจัดสอบ
Tel:0-2466-5948
หรือติดต่อ อ.พัฒนา 085-9178438  หรือ อ.กอล์ฟ 091-4266771, 083-1333225

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ