วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2558

 

มาดูกันต่อกับอีกโครงการรับตรงที่น่าสนใจกันกับ ScholarShip.in.th เลยนะครับ สำหรับโครงการนี้ส่งตรงดิ่งมาจาก วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเลย ว่าแล้วมาดูรายละเอียดกัน

 

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครเข้าศึกษา (รอบที่1) ประจำปีการศึกษา 2558 สำหรับเข้าเรียนโดยตรงกับทางมหาวิทยาลัยเลยจ้า

 

สำหรับกำหนดการณ์ในการรับสมัตรจะมีตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม – 6 ตุลาคม 2557 นี้นะครับ รีบดำเนินการกันได้ทันทีเลย

 

240464-5220df1295ff8

 

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) Bachelor of Arts (B.A.)
– B.A. (Airline Business) ศศ.บ. (ธุรกิจการบิน)
– B.A. (Restaurant Business) ศศ.บ. (ธุรกิจภัตตาคาร)
– B.A. (Tourism Management) ศศ.บ. (การจัดการท่องเที่ยว)

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  Bachelor of Business Administration (B.B.A.)
– B.B.A. (Hospitality and Tourism Management) บธ.บ. (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว)
– B.B.A. (International Business) บธ.บ. (ธุรกิจระหว่างประเทศ)

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
 – เป็นผู้ที่เรียนจบ ม.6 แล้ว หรือเทียบเท่า
 – เกรดเฉลี่ย 4 เทอม ไม่ต่ํากว่า 2.5 เท่านั้น
 – มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ไม่เป็นโรคติดต่อ

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ระเบียบการ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ