ศัพท์ภาษาอังกฤษเอาไว้คุยกับเพื่อนต่างชาติเกี่ยวกับ “ประเภทของรายการทีวีต่างๆ”

    ใครที่ชอบดูรายการทีวี...