ศูนย์บ้านจีน มอบทุนเรียนภาษาจีน เทอมมีนาคม 2553

?ศูนย์บ้านจีน? มอบทุนการศึกษา เพื่อเรียนภาษาจีน ณ สถาบันต่างๆ ในประเทศจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป หันมาศึกษาภาษาจีนเพิ่มมากขึ้น และทางศูนย์ฯเล็งเห็นความสำคัญของภาษาจีนที่กำลังแพร่ขยายไปทั่วโลก จึงได้ดำเนินการจัดสอบโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลักษณะของทุน
ทุนการศึกษานี้เป็นทุนเรียนภาษาจีน แบบให้เปล่า จำนวน 4 ทุน โดยจะได้รับการยกเว้นเฉพาะค่าเล่าเรียนเท่านั้น ซึ่งผู้ที่ได้รับทุนจะเข้าศึกษาในหลักสูตรภาษาจีน

ลักษณะการมอบทุนแบ่งออกเป็น 4 ทุน ดังนี้

1.ทุนมหาวิทยาลัย Capital Normal University (เมืองปักกิ่ง) จำนวน 1 ทุน
จัด สอบโดยข้อสอบวัดความรู้เกี่ยวกับประเทศจีน และการเขียนเรียงความภาษาไทยตามหัวข้อที่กำหนด โดยจะแจ้งหัวข้อให้ทราบในวันสอบ ผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นเฉพาะค่าเล่าเรียนเป็นเวลา 1 เทอมการศึกษา (ประมาณ 4? เดือน มี.ค.- ก.ค. 2553) ซึ่งคุณสมบัติผู้สมัครมีดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สมัครทุน Capital Normal University
– อายุ 20 – 23 ปี
– สัญชาติไทย
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว


2.ทุนมหาวิทยาลัย Dalian University of Technology (เมืองต้าเหลียน) จำนวน 1 ทุน
จัด สอบโดยข้อสอบวัดความรู้เกี่ยวกับประเทศจีน และการเขียนเรียงความภาษาไทยตามหัวข้อที่กำหนด โดยจะแจ้งหัวข้อให้ทราบในวันสอบ ผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นเฉพาะค่าเล่าเรียนเป็นเวลา 1 เทอมการศึกษา (ประมาณ 4? เดือน มี.ค.- ก.ค. 2553) ซึ่งคุณสมบัติผู้สมัครมีดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สมัครทุน Dalian University of Technology
– อายุ 20 – 23 ปี
– สัญชาติไทย
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว

3.ทุนมหาวิทยาลัย Southwestern University of Finance and Economics (เมืองเฉิงตู) จำนวน 1 ทุน หรือ Donghua University เมืองเซี่ยงไฮ้
จัดสอบโดยข้อสอบวัดความรู้เกี่ยวกับประเทศจีน และการเขียนเรียงความภาษาไทยตามหัวข้อที่กำหนด โดยจะแจ้งหัวข้อให้ทราบในวันสอบ ผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นเฉพาะค่าเล่าเรียนเป็นเวลา 3 เดือน (มี.ค.- พ.ค. 2553) ซึ่งคุณสมบัติผู้สมัครมีดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สมัครทุน Southwestern University of Finance and Economics
– อายุ 18 – 21 ปี
– สัญชาติไทย
– สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

4.ทุนสำหรับบุคคลทั่วไป มหาวิทยาลัย Harbin Institute of Technology (เมืองฮาร์บิน) จำนวน 1 ทุน หรือ มหาวิทยาลัย? Hangzhou Nornal University
จัด สอบโดยข้อสอบวัดความรู้เกี่ยวกับประเทศจีน และการเขียนเรียงความภาษาไทย ตามหัวข้อที่กำหนด โดยจะแจ้งหัวข้อให้ทราบในวันสอบ ผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นเฉพาะค่าเล่าเรียนเป็นเวลา 1 เทอมการศึกษา (ประมาณ 4 เดือน มี.ค.-มิ.ย. 2553) ซึ่งคุณสมบัติผู้สมัครมีดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สมัครทุน Harbin Institute of Technology
– อายุไม่เกิน 30 ปี
– สัญชาติไทย
– สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

เอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบ
– รูปถ่ายหน้าตรง 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
– ใบสมัครขอรับทุน
– (Transcript) และ สำเนาบัตรนักศึกษา กรณีที่กำลังศึกษาอยู่
– สำเนาบัตรประชาชน (กรณีที่จบการศึกษาแล้ว)
– ค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน 200 บาท

การรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง คือ
1.ผู้สมัครเพื่อขอรับทุน สามารถสมัครได้ด้วยตัวเองที่ ?ศูนย์บ้านจีน?

2.Download ใบสมัครได้ที่?? http://www.banjean.com/uni_doc/20090717012721.doc

พร้อม ส่งหลักฐาน ทางไปรษณีย์ มายัง
– บริษัท ศูนย์ภาษาบ้านจีน จำกัด อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น 2 ห้อง 207 ถ.สุขุมวิท ซอย 2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110

– ส่งค่าธรรมเนียมการสมัครผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชื่อบัญชี บริษัท ศูนย์ภาษาบ้านจีน จำกัด หมายเลขบัญชี 216-2-09700-0

– หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 ตุลาคม 2552 ทางศูนย์จะแจ้ง วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก ในวันที่ 15 ตุลาคม 2552??? ทางเว็บไซต์ www.banjean.com

ผู้ที่สนใจสมัครสอบชิงทุน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
?ศูนย์บ้านจีน? อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น 2 ห้อง 207 ถ.สุขุมวิท ซอย 2 เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ 02-251-2884 มือถือ 084-682-8732, 085-002-1266 Fax: 02-251-2885
E-mail: [email protected], [email protected]

ที่มา http://www.banjean.com/uni.php?id=46

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ