ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2558

ส่วนโครงการรับตรงต่อไปมาจากทางศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีจ้า...