ศูนย์ APCEIU ประเทศเกาหลีใต้ รับสมัครทุนโครงการอบรมระยะสั้น 30 ทุนให้คนไทย

วันนี้มีทุนจากประเทศเกาหลีใต้ มาฝากกันแฟนๆเว็บ ScholarShip.in.th กันอีกแล้ว แต่ไม่ใช่สำหรับน้องๆชั้นมัธยม หรือมหาวิทยาลัย เพราะจะให้แต่คนที่เป็นครูอาจารย์เท่านั้น

ศูนย์ APCEIU ในประเทศเกาหลีใต้ เปิดมอบทุนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Asia-Pacific Training Workshop on EIU” ครั้งที่ 13 ขึ้นระหว่างวันที่ 8-17 กรกฎาคม 2556

ซึ่งการอบรมครั้งนี้ ก็ได้มอบทุน และเชิญผู้มีความรู้ และเกี่ยวข้องกับการศึกษา รวมถึงครูอาจารย์ในประเทศไทยไปร่วมงาน กับคนในแวดวงการศึกษาของกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิคด้วย

korea--APCEIU2ทางศูนย์ APCEIU จะรับผิดชอบค่าเดินทางไปกลับ ค่าที่พัก และค่าอาหารตลอดระยะเวลาโครงการ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ) และมอบให้คนไทยทั้งสิ้น 30 ทุนด้วยกัน

 

ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
– เป็นครูอาจารย์อยู่ในประเทศไทย
– สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี เพื่อการสื่อสาร
– สามารถเข้าร่วมโครงการในระยะเวลาที่กำหนดได้

 

ขั้นตอนการสมัคร ให้ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดต่างๆของโครงการ พร้อมทั้งไปใบสมัครตามนี้เลยครับ

[EBP 2013] Thailand_NatCom_Call for Submissions[1].pdf
Guideline [2013][1].pdf
Application Form [2013][1].docx

 

korea--APCEIU

 

จากนั้นในจัดส่งใบสมัครไปได้ที่
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. กระทรวงศึกษาธิการ
ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ  10300

 

สำหรับใครที่มีข้อสงสัยอื่นๆ สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสอบถามโดยตรงที่อีเมล์ rpunpukdee@hotmail.com  และหมายเลขโทรศัพท์ 02 6285646 ต่อ 115

 

การรับสมัครจะเปิดตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 5 เมษายนนี้เท่านั้น และจะประกาศผลแจ้งมายังผู้ที่ผ่านการคัดเลือกภายในวันที่ 30 เมษายน… คนที่จะสมัครก็รีบดำเนินการกันได้เลย ^^

 

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ