สกว. มอบทุนวิจัย ที่ แคลิฟอร์เนีย

มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเดวิส University of California, Davis – UC Davis

ตั้งอยู่ที่เมืองเดวิสมลรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็น 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยในระบบมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียและเป็นเพียงแห่งเดียวในระบบมหาวิทยาลัยนี้ที่มีวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (College of Agricultural and Environmental Sciences,CA&ES) UC Davis ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1905 และในปี 2009 นี้จะฉลองวาระครบรอบ 100 ปีที่รับนักศึกษานับเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ แห่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกาและของโลก

UC Davis และ สกว. ได้มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการต่อกันเป็นเวลา 4 ปี(2552-2555) ซึ่งภายใต้ข้อตกลงนี้ CA&ES ของ UC Davis ได้มีข้อตกลงในทางปฏิบัติกับ สกว. ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

การสนับสนุนของ สกว.(ด้วยงบพิเศษสำหรับการเดินทางต่างประเทศในทุน คปก.)
1. ค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาทุน คปก.ที่จะไปทำการวิจัยที่ UC Davis ไม่เกิน 1 ปี
2. ค่าเดินทางสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาไทยที่จะไปที่ UC Davis เป็นเวลา 1 สัปดาห์
3. ค่าใช้จ่ายสำหรับอาจารย์จาก UC Davis ที่จะมาประเทศไทยเป็นเวลา 1 สัปดาห์

การสนับสนุนของ CA&ES, UC Davis
1. ค่าวิจัยและประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษาทุน คปก.ที่จะไปทำวิจัยที่ UC Davis ไม่เกิน 1 ปี
2. ค่าเดินทางสำหรับอาจารย์ UC Davis ที่จะมาประเทศไทยเป็นเวลา 1 สัปดาห์
3. ค่าใช้จ่ายสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาไทยที่จะไปที่ UC Davis เป็นเวลา 1 สัปดาห์

ระยะเวลาข้อตกลง 4 ปีสำหรับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง 2 ฝ่าย 12 คน? CA&ES ของ UC Davis แบ่งออกเป็น 3 คณะ ได้แก่

Agricultural Sciences
Environmental Sciences
Human Sciences

มีศูนย์วิจัย 16 ศูนย์และหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยอีก 7 หน่วยงาน (http://caes.ucdavis.edu/departments)

ในการวิจัยร่วมกันและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงนี้ให้เต็มที่ขอให้ผู้รับทุน คปก. ที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนตามข้อตกลงนี้

จัดเตรียมใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครจำนวนอย่างละ 2 ชุด?? ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่
http://rgj.trf.or.th/download/APPLICATION_UCDavis.pdf
และนำส่งให้ คปก. โดยขอให้มีเอกสารแผนความร่วมมือกับอาจารย์ต่างประเทศและแผนการเดินทางตามแบบฟอร์มในเอกสารแนบสัญญาหมายเลข 3 และ 4 ไปพร้อมกันด้วย
ทั้งนี้เนื่องจากจะต้องเผื่อเวลาสำหรับการจัดส่งให้ UC Davis พิจารณาด้วย จึงขอให้ส่งก่อนการเดินทางอย่างน้อย 4 เดือน

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากโครงการ คปก. ที่
E-mail: trfrgj@trf.or.th
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย University of California
http://www.ucdavis.edu/index.html

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ