สกอ.ประกาศรับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ประจำปีงบประมาณ 2557

วันนี้มีข่าวดีสำหรับเพื่อน ๆ ชาว ScholarShip.in.th ที่กำลังหาทุนโครงการแลกเปลี่ยนอยู่ หวังว่าทุนนี้จะถูกใจเพื่อน ๆ หลาย ๆ คนที่อยากไปรับประสบการณ์ จากต่างประเทศกันบ้างนะครับ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษา ในระดับอุดมศึกษา เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการ 2557 นี้

โดยมีวัตถุประสงค์ก็คือ  สนับสนุนการดําเนินงาน ตามข้อตกลงทางวิชาการ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ ทางวิชาการ ของสถาบันอุดมศึกษา ส่งเสริมให้เกิดการยอมรับ การถ่ายโอนหน่วยกิตระหว่างสถาบัน และยังเป็นการส่งเสริม ให้นักศึกษาไทยมีโลกทัศน์ กว้างขวางขึ้นครับ

 

usa-exchange-student

 

มาดูคุณสมบัติผู้สมัครกันเลยดีกว่าครับ
 – มีสัญชาติไทย
 – เป็นนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.70 ในระดับปริญญาตรี และ 3.20 ในระดับปริญญาโท
 – ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนการศึกษาจากแหล่งอื่น
 – ไม่เคยได้รับทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศมาก่อน
 – สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดภาคการศึกษา
 – สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ทาง สกอ. ไม่ได้รับผิดชอบ เช่น ค่าเดินทางภายในประเทศ ค่าวีซ่า ค่าประกันสุขภาพ

 

เกณฑ์ความสามารถทางภาษา
 – สำหรับผู้เลือกไปประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ ต้องมีผลสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 ตามระบบ paper หรือ 213 ตามระบบ computer หรือ 79-80 ตามระบบ internet หรือผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0
 – สำหรับผู้เลือกไปประเทศที่ใช้ภาษาเกาหลีต้องมีผลสอบ Standard TOPIK (Test of Proficiency in Korean) ในระดับ Intermediate: เกรด 4 ขึ้นไป
 – สำหรับผู้เลือกไปประเทศที่ใช้ภาษาจีน ต้องมีผลสอบ HSK (China’s Hanyu Shuiping Kaoshi – Chinese Proficiency Test) ในระดับ 4 ขึ้นไป
 – สำหรับผู้เลือกไปประเทศที่ใช้ภาษาญี่ปุ่น ต้องมีผลสอบ JLPT (Japanese-Language Proficiency Test) ในระดับ N1

 

ผู้สมัครที่ใช้ภาษาอื่น ๆ เช่น ภาษารัสเซีย ต้องมีหนังสือรับรองความสามารถในการใช้ภาษานั้น ๆในเกณฑ์ดีจากมหาวิทยาลัยต้นสังกัดอีกด้วยครับ

 

DSCI0096.JPG

 

โดยทุนการศึกษานี้ จะใช้ระบบ UCTS ในการเทียบโอนหน่วยกิตโดยเป็นข้อตกลงระหว่าง Home Institution และ Host Institution ซึ่งบันทึกใน UMAP standard application form and study plan using UCTS

 

เอกสารที่จำเป็นในการสมัคร
 – ใบสมัคร
 – สําเนา UMAP standard application form and study plan using UCTS
    – ระบุรายชื่อวิชาและหน่วยกิตที่จะลงเรียน ที่ต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ซึ่งจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเอก หรือโท ที่ตนศึกษาอยู่ และอยู่ในระดับปริญญาโท หรือตรี ของมหาวิทยาลัยรัฐ
    – ระบุชื่อรายวิชาของสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดที่เทียบเคียงกับรายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนณ สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศและจํานวนหน่วยกิตที่สามารถเทียบโอนได้

 

โดยทางมหาวิทยาลัย จะสามารถเสนอชื่อผู้เข้าร่วมโครงการได้ 2 คนเท่านั้น แต่สามารถเสนอชื่อมาเป็นลำดับได้ หากมหาวิทยาลัยต้องการจะเสนอชื่อผู้สมัครมากกว่า 2 คน

 

international-students

 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเสนอชื่อผู้สมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทางไปรษณีย์ โดยจะต้องทำการประทับตราก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 2556 นี้เท่านั้น

 

เพื่อน ๆ ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนและวิธีการสมัคร

 

หวังว่าเพื่อน ๆ ที่กำลังหาทุนในลักษณะนี้อยู่ จะชอบข่าวคราวเกี่ยวกับทุนนี้กันนะครับ แล้วพบกันใหม่กับข่าวทุนการศึกษา อัพเดทได้ทุกวันที่ ScholarShip.in.th
Cr. Enn

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ