สกอ. มอบทุนแลกเปลี่ยนบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจำปี 2556 ที่ออสเตรีย

วันนี้ทาง SholarShip.in.th ก็ได้นำข่าวคราวเกี่ยวกับ ทุนการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) อีกทุนหนึ่ง มาฝากเพื่อน ๆ ครับ มาดูกันเลยดีกว่า

 

ทุนการศึกษานี้จะเป็นไปในทิศทางของ ทุนเพื่อการแลกเปลี่ยนบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจำปี 2556 ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายASEA-UNINET ทั้ง 18 แห่งด้วยกัน

 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้ไปทำการวิจัย ในมหาวิทยาลัยของออสเตรียที่เป็นสมาชิก เครือข่าย ASEA-UNINET เป็นเวลา 1 เดือนเต็มครับ

 

210319605_4bb5e889f4_z

 

ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องประสานงานกับสถาบันการศึกษาของตนเพื่อแสดงความประสงค์ในการสมัครขอรับทุน โดยให้ทางสถาบันทำหนังสือเสนอชื่อผู้สมัครในนามของสถาบันตน และส่งมายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)ครับ

 

มาดูเอกสารประกอบการสมัครกันครับ

 – หนังสือเสนอชื่อผู้สมัครจากสถาบันการศึกษา พร้อมลงนามของอธิการบดี หรือผู้ได้รับมอบอำนาจ

 – ใบสมัครขอรับทุนที่กรอกข้อมูลเสร็จแล้ว พร้อมกับรูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้วก็ได้

 – หนังสือตอบรับอย่างเป็นทางการ (Acceptance Letter) จากสถาบันการศึกษาในประเทศออสเตรียที่จะไปทำการวิจัย

 – จดหมายรับรองอย่างเป็นทางการ (Recommendation Letter) จากสถาบันการศึกษาของตนเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

 – สำเนาแสดงผลการเรียนระดับอุดมศึกษา (Transcripts) ในทุก ๆ ระดับที่ตนเคยได้รับเป็นภาษาอังกฤษ

 

Austria-Salzburg-City

 

มหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกเครือข่าย ASEA – UNINET ทั้ง 18 แห่ง ได้แก่
 – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 – มหาวิทยาลัยบูรพา
 – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 – สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 – มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 – มหาวิทยาลัยศิลปากร
 – มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 – มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 – มหาวิทยาลัยมหิดล
 – มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 – มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ ได้ที่นี่
 – ทุนการศึกษา
 – แบบฟอร์มการขอรับทุน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและติดต่อได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 

Vienna-Symbols of the city Austria 1262939699(www.brodyaga.com)

 

แล้วพบกันใหม่ครับกับข่าวคราวและข่าวสารเกี่ยวกับทุนการศึกษา อัพเดททุก ๆ วันได้ที่นี่ ScholarShip.in.th ครับ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ