สกอ. รับสมัครนักศึกษา รับทุนแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยอาเซียน ด่วนเลย!!

กลับมาพบกับข่าวทุนการศึกษาใหม่ๆกับเว็บไซต์ ScholarShip.in.th อีกแล้วนะครับ ช่วงนี้มีทุนเข้ามาเยอะเชียวล่ะ เพราะเข้าสู่ช่วงปิดเทอม และเป็นช่วงเปิดรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ของทางสถาบันต่างๆนั่นเอง

 

ทุนในวันนี้ทาง สกอ. ประกาศว่ามีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน รอบที่ 2 สำหรับให้นักศึกษาจากสถาบันของไทย ได้มีโอกาสไปเรียนในสถาบันของชาติต่างๆในอาเซียน

ซึ่งระยะเวลาของทุนนี้จะประมาณ 1 ภาคการศึกษาหรือประมาณ 4 เดือน นักศึกษาจะต้องไปเรียนอย่างน้อย 2 วิชา และถ่ายโอนหน่วยกิตกลับมา 6 หน่วยกิต

 

asean-exchange-student-scholarship

 

ในส่วนของค่าใช้จ่ายต่างๆที่ทางโครงการ จะออกค่าใช้จ่ายให้ ประกอบไปด้วย
– ค่าเบี้ยเลี้ยงไม่เกิน 800 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 24,000 บาทต่อเดือน ยกเว้น..ประเทศสิงคโปร์ จะได้เบี้ยเลี้ยง 2 เท่าครับ
– ค่าโดยสารเครื่องบินไปกลับ ค่าวีซ่า และค่าภาษีสนามบิน
– ค่าประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ ไม่เกิน 5,000 บาท

 

ใครที่สนใจจะรับทุนแลกเปลี่ยนอาเซียนนี้ มาตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครกันก่อนครับ
– มีสัญชาติไทย เป็นนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาของไทย
– กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.7
– สาขาที่จะไปแลกเปลี่ยน ต้องเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับที่เรียน
– สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี โดยต้องมีผลคะแนน TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET
– ถ้าใช้ภาษาอื่นๆ เช่น ฝรั่งเศส หรือ จีน ต้องมีผลการทดสอบภาษานั้นๆด้วย

 

สำหรับการสมัคร น้องๆนักศึกษาสามารถเตรียมเอกสารต่างๆ ได้แก่ ใบสมัคร ผลการศึกษา หลักฐานผลการสอบภาษาอังกฤษ หนังสือรับรองสุขภาพ หนังสือเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัย และแบบฟอร์มต่างๆ โดยดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ http://www.inter.mua.go.th/main2/

หรือจะติดต่อสอบถามโดยตรงทั้งทางโทรศัพท์และอีเมล์ที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เบอร์ 02-6105402 หรือ wannee_k@mua.go.th

 

ทุนนี้เปิดรับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2556 ใครที่สนใจก็สามารถสมัครกันได้เลยนะครับ เพราะเป็นโอกาสดีมากสำหรับนักศึกษาไทย ที่จะได้เรียนรู้เรื่องต่างๆในอาเซียน ต้อนรับการเปิด AEC ที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่นานแล้วนั่นเอง ^^

 

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ