สถานฑูตไทยในกรุงลอนดอน ร่วมมือ University of Leeds มอบทุนวิจัยป.โทกว่า 6 แสนบาท

สวัสดีครับ หายไปสองสามวันเพราะเป็นช่วงวันหยุด ตอนนี้ทาง ScholarShip.in.th...