สถานทูตฝรั่งเศส ให้ทุนนักศึกษาไทยเรียนต่อฝรั่งเศส

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาชาวไทยอายุไม่เกิน 35 ปี ที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกไม่จำกัดสาขาวิชา ณ ประเทศฝรั่งเศส ในปีการศึกษา 2555-2556 เอกสารการสมัครจะได้รับการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาคัดสรรทุน ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในรอบแรกเท่านั้นจะมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ การประกาศผลผู้ได้รับทุนอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในช่วงกลางเดือนเมษายน

ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ http://www.francothai-science.org/scholarships/

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษาของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย สามารถศึกษาได้ทาง http://www.francothai-science.org/scholarships/

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ โทร. 0 2627 2114? หรืออีเมล bangkok@campusfrance.org

หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ที่มา : http://www.thailande.campusfrance.org/th/node/46834

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ