สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์มอบทุนปริญญาโท หลายสาขา

Swiss Government Scholarships for Postgraduate Studies Switzerland AY 2010/2011

ด้วยสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ แจ้งว่า รัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทย เพื่อศึกษาในระดับ Postgraduate ณ มหาวิทยาลัยในประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยเน้นสาขาที่ไม่สามารถศึกษาได้ในประเทศ และมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ (ยกเว้นสาขาศิลปะ)

ทุนที่จะได้รับ
– ค่าใช้จ่ายรายเดือน
– ค่าตั๋วเครื่องบินเที่ยวกลับเมื่อสิ้นสุดการรับทุน
– ค่าเล่าเรียน
– ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ (ยกเว้นด้านทันตกรรม)

คุณสมบัติผู้สมัคร
– อายุไม่เกิน 35 ปี (เกิดหลังวันที่ 1 มกราคม 2518)
– มีวุฒิปริญญาโท
– มีความรู้ภาษาเยอรมัน หรือภาษาฝรั่งเศส หรือภาษาอิตาเลียน ในระดับดี
ผู้สมัครในสาขา Liberal arts หรือ Economics and Social Sciences หรือ Law จะต้องมีความรู้ ภาษาเยอรมัน หรือภาษาฝรั่งเศส หรือภาษาอิตาเลียน ในระดับดีเยี่ยม

ขั้นตอนการสมัคร
1. ผู้สนใจจะต้องติดต่อสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อขอรับ Application Form และ Medical Certificate Form ผ่าน e-mail

ขั้นตอนการสมัคร ผู้สมัครจะต้องติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาในมหาวิทยาลัยที่ตนเลือก เพื่อขอจดหมายรับรองและเพื่อยืนยันว่าเมื่อผู้สมัครได้รับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งนั้นจะรับผู้สมัครเข้าเรียน ในการนี้ ผู้สมัครจะต้องแจ้งแก่อาจารย์ที่ปรึกษาว่าตนได้สมัครทุนนี้ พร้อมแจ้งทักษะด้านภาษาของตนและแผนการศึกษา ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องแนบสำเนาแสดงผลการศึกษา และประวัติส่วนตัว (CV) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการตอบรับเข้าศึกษา

2. ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมสำเนาอีก 3 ชุดไปยังสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ ภายในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2552

รายละเอียดเพิ่มเติม
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยตรง โดยติดต่อไปยัง Ms. Ratchada Wijitjamaree โทรศัพท์ 02-253-0156 ต่อ 147

Embassy of Switzerland
35 North Wireless Road
Bangkok 10330, Thailand
http://www.eda.admin.ch/bangkok ประกาศรับสมัครทุนอยู่บริเวณขวามือ

Postal address
Embassy of Switzerland
P.O. Box 821
Bangkok 10501, Thailand

Tel. +66 2 253 01 56-60
+66 2 254 45 96 (visas)
Fax +66 2 255 44 81
+66 2 254 48 04 (visas)

Opening hours for public
Monday-Friday 09:00-11:30
Saturday and Sunday closed

ที่มา http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edactr/tha.Par.0280.File.tmp/ScholarshipInformationEmbassy2010-2011.pdf

ที่มา igotgrants.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ