สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดสอบชิงทุนปีการศึกษา 2556 ทั่วประเทศ

และแล้วก็มาถึงอีกทุนของวันนี้นะครับ ScholarShip.in.th มีทุนมาแนะนำผู้ที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภายในประเทศกันนะครับ

เป็นการสอบชิงทุนเพื่อเข้าศึกษาต่อที่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในปีการศึกษา 2556 โดยเริ่มสอบตั้งแต่ 13 ตุลาคม 2555 และจะประกาศผลหลังสอบในวันเดียวกันทันที

 

โดยมีสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้
– บริหารธุรกิจ ธุรกิจค้าปลีก, ธุรกิจอาหาร (ทั้งสองสาขาถ้าเกรดรวม 2.5 ขึ้นไปสามารถรับการสัมภาษณ์ได้ทันที) , การจัดการโลจิสติก
-นิเทศศาสตร์
-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมอุตสาหการ
-คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาจีนธุรกิจ
-คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ

มาดูเอกสารประกอบการสมัครกันดีกว่าครับ
-ใบสมัคร
-รูปถ่าย 1 นิ้ว พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล ติดหลังรูป
-สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
-สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
-เอกสารแสดงผลการเรียน 4-5 เทอม

โดยเพื่อน ๆ สามารถดาว์โหลดตารางสนามสอบได้ที่
http://www.pim.ac.th/pit-news/item/download/266

โดยจะเริ่มสอบตั้งแต่ 8.00 น. – 16.00 น. ทุกสนาม
แล้วพบกับทุนใหม่ ๆ อัพเดททุกวันได้ที่ ScholarShip.in.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ