สถาบันภาษา ม.นเรศวร เปิดหลักสูตรภาษาอาเซียน ฟรี!!!

สถาบันพัฒนาวิชาการด้านภาษา (Naresuan University Language Centre: NULC) มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดอบรมภาษาอาเซียนพื้นฐาน…ฟรี ค่าลงทะเบียนทุกหลักสูตร ถึงกันยายน 2555 รับจำนวนจำกัด

ผู้สนใจจะได้เรียนภาษา บทสนทนา และคำศัพท์พื้นฐาน พร้อมทั้งศึกษาวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ โดยหลักสูตรภาษาละ 12 ชั่วโมง รับจำนวนจำกัด กลุ่มละ 40 คนเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาวิชาการด้านภาษา ม.นเรศวร โทรฯ 0-5596-1610-12 website www.nulc.nu.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ