สถาบันภาษา ESLI มอบทุนเรียนอเมริกา-แคนาดา $10000 ต่อปี

สถาบันภาษา ESLI ร่วมกับมหาวิทยาลัยชันนำในอเมริกาและแคนาดา มอบทุนการศึกษาสูงสุด 10,000 $ ต่อปี

สำหรับศึกษาต่อใน 8 มหาวิทยาลัยพันธมิตรในแคนาดาและสหรัฐอเมริกา สำหรับทุกหลักสูตร ทุกสาขาวิชา ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและได้รับการรับรองจากรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา
ทุนการศึกษานี้เปิดให้นักศึกษาไทยสมัครเข้าขอรับทุน เมื่อนักศึกษาสมัครเรียนกับสถาบัน English as a Second Language International (ESLI) และสอบผ่านใน ระดับ advanced level ของสถาบัน

โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ

เงื่อนไขในการขอรับทุน
– เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษของสถาบันภาษาESLI อย่างน้อย 1 Level
– มีGPA ตรงตามเงื่อนไขในการรับสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัย(ดูตารางประกอบ)
– ลงทะเบียนเรียนแบบ Full-time
– ทุนนี้เป็นทุนต่อเนื่องดังนั้นนักเรียนจะต้องรักษาระดับของGPA ให้ได้ตามที่สถาบันกำหนด (ส่วนใหญ่อยู่ที่ 3.00)
– นักเรียนที่สำเร็จหลักสูตรภาษาอังกฤษของสถาบันESLI Level 3 สามารถสมัครเข้าเรียนโดยไม่ต้องสอบTOEFL
– ในกรณีสมัครเรียนในสาขาที่ต้องใช้คะแนนอื่นๆประกอบเช่นGRE หรือ GMAT นักศึกษาสามารถส่งคะแนนสอบดังกล่าวให้กับมหาวิทยาลัยในช่วงที่เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ESLI ได้

รายละเอียดเพิ่มเติมดูที่ http://www.twe.co.th/component/content/article/231.html

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ