สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครโครงการรับตรงกว่า 370 ตำแหน่ง

โครงการรับตรงสุดท้ายในวันนี้ที่ทาง ScholarShip.in.th นำมาเสนอให้เพื่อนๆ ในวันนี้ เป็นอีกหนึ่งโครงการจาก  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังครับ มาชมรายละเอียดกันเลยดีกว่า

คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบโควตา หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 2ครับ

สำหรับโควตาจะมีจำนวนทั้งหมด 370 ตำแหน่ง โดยจะมีกำหนดการณ์ในการรับสมัครวันที่ 4 – 20 มิถุนายนนี้เท่านั้นนะครับ

 

210251-1

 

สาขาวิชาที่เปิดให้สมัคร
– สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 30 คน
– สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 60 คน
– สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 60 คน
– สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม 20 คน
– สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 60 คน
– สาขาวิชจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 60 คน
– สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 50 คน
– สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 30 คน

 

ดาวน์โหลดรายละเบียบการได้ที่นี่ ระเบียบการ แล้วอย่าลืม มาอัพเดทข่าวคราวเกี่ยวกับการศึกษาได้ที่นี่ทุกๆ วันกับ ScholarShip.in.th นะครับ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ